StructView
City

Interaktywny, przestrzenny model miasta jako platforma komunikacji z mieszkańcami oraz narzędzie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Miasta rozwijają się w niespotykanym dotąd tempie. Efektywne planowanie przestrzenne w sytuacji intensywnej urbanizacji to nie tylko wymóg – to także wyzwanie. Jak stworzyć i utrzymać zrównoważoną, użyteczną i przyjazną tkankę miejską?

Wymaga to rozpoznania lokalnych warunków – komunikacyjnych, środowiskowych i funkcjonalnych oraz zapewnienia ciągłego dialogu pomiędzy projektantami, a użytkownikami przestrzeni. To skomplikowany proces, do przeprowadzenia którego potrzeba odpowiedniej organizacji, właściwych narzędzi oraz systematycznej pracy.

StructView City to interaktywna, trójwymiarowa makieta miasta. Stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych dwuwymiarowych map. W oparciu o nią można, w czytelny i zrozumiały dla wszystkich sposób, informować o działaniach z zakresu rozwoju przestrzennego.

Wbudowane mechanizmy badawcze oraz narzędzia do raportowania pozwalają przeprowadzić konsultacje społeczne w ramach planowanych inwestycji oraz działań rewitalizacyjnych, redukując jednocześnie koszt tych badań.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi oraz oznaczać problemy i potrzeby związane z planowaną jak i funkcjonującą przestrzenią – zyskują możliwość czynnego uczestnictwa w budowaniu swojego miasta.

StructView City to narzędzie internetowe, zapewniające bezpośrednią komunikację pomiędzy projektantami, inwestorami, a mieszkańcami i użytkownikami miast.

Badanie przedprojektowe w środowisku 3D przy pracy nad planami miejscowymi, programami rewitalizacji i w projektowaniu przestrzeni publicznej.

Współpraca ze społecznością lokalną w oparciu o trójwymiarowy model miasta . Wirtualne spacery, mapowanie funkcji, konsultacje planów miejscowych i projektów rewitalizacji.

Informowanie o nowych inwestycjach. Wizualizacja założeń kubaturowych. Czytelne objaśnienia wskaźników planu miejscowego. Symulacja zacienienia.

Budowa tożsamości lokalnej mieszkańców miast poprzez edukację przestrzenną. Wsparcie demokracji oddolnej. Promocja dobrych praktyk władz.

Ankiety, przesyłanie wniosków, mapowanie potrzeb i problemów przestrzennych. Analiza oraz raportowanie gromadzonych danych.

Możliwość integracji z miejskimi systemami smart poprzez rozwiązanie StructView SMART.

StructView City integruje się z z innymi systemami.

Pełna i wartościowa platforma do zarządzania rozwojem miasta.

StructView ESTATE
StructView SMART
Platformy SMART
posiadane rozwiązania IT

Zapraszamy do kontaktu

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.