Where ideas come to life.

1

„Miasta mają możliwość zaspokajania potrzeb wszystkich tylko dlatego, i tylko pod warunkiem, że są tworzone przez wszystkich.”

Jane Jacobs

Placemakers network

Liczba ludności systematycznie rośnie. W 2050 roku zbliży się do 10 miliardów. Równocześnie wzrasta ilość mieszkańców miast. Według prognoz ONZ po upływie kolejnych trzech dekad może ona przekroczyć 2/3 globalnej populacji. Skala urbanizacji jest imponująca. Zabudowa zagęszcza się w niespotykanym dotąd tempie. Fakt, że przestrzenią miejską musimy zacząć się dzielić, staje się coraz bardziej dostrzegalny.

Jak kształtować wspólną przestrzeń, uwzględniając to, że to nie tylko obszar fizyczny, ale także obszar krzyżowania się kultur, idei i różnych stylów życia?

“Think and do tank” placemore, tworzą urbaniści, architekci, badacze miejscy, projektanci i inwestorzy. To sieć profesjonalnych praktyków, których wiąże gotowość do realizacji projektów placemakingowych. Łączymy siły, wspieramy zmianę społeczną, dajemy podstawę do formowania nowych polityk przestrzennych.

2

„Wszyscy powinniśmy troszczyć się o przyszłość, bo w niej spędzimy resztę życia.”

Charles Kettering

Strategiczny Networking

Baza partnerów. Współpraca w ramach zgłaszanych projektów

Szkolenia

Szkolenia w zakresie metod i narzędzi we współpracy z zagranicznymi partnerami i ekspertami

Doświadczenie

Międzysektorowa wymiana case studies

Konferencje

Cykliczne wydarzenia tematyczne dla członków oraz partnerów

Dla profesjonalistów

Weryfikowana i aktualizowana baza członków.

Doświadczenie

Praca nad wspólnymi narzędziami pomiędzy uczelniami, biznesem, polityką oraz sektorem NGO.

3

Dołącz do PlaceMore !

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego PlaceMore

Zapraszamy do kontaktu

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.